Actueel

Wat is een CVA?

CVA is de afkorting voor Cerebro Vasculair Accident. Een CVA kan een herseninfarct of hersenbloeding zijn en wordt ook wel een beroerte genoemd. Bij 85% van mensen met een CVA gaat het om een herseninfarct. Bij een herseninfarct wordt een bloedvat afgesloten door een bloedpropje. Hierdoor krijgt een deel van de hersenen te weinig of geen zuurstof. Er kan ook sprake zijn van een licht, kortdurend herseninfarct, dit noemen we een TIA. Een TIA kan een voorbode zijn voor een CVA. Bij een hersenbloeding scheurt of knapt een bloedvat in de hersenen. Bloed hoopt zich op in de hersenen. Hierdoor ontstaat te veel druk op het hersenweefsel, waardoor een deel van de hersenen te weinig of geen zuurstof krijgt.

Bij een CVA wordt de stroom van het bloed naar een deel van de hersenen verstoord. Hierdoor krijgt het hersenweefsel te weinig zuurstof en raakt het beschadigd. Dat deel kan niet meer functioneren. Dit verlies kan tijdelijk of blijvend zijn. Direct na een CVA is het moeilijk in te schatten welke gevolgen blijvend zullen zijn. De eerste weken na een CVA wordt dit steeds duidelijker. Welke gevolgen een CVA heeft, is afhankelijk van de plek waar het CVA plaatsvindt. Hoe groter het beschadigde gebied in de hersenen is, hoe groter de gevolgen zijn. Sommige mensen merken bijna niets van de gevolgen. Anderen houden er meer aan over. Sommige gevolgen merkt iemand pas later.

Het meeste herstel vindt plaats in de eerste drie maanden. Later kan nog verder herstel optreden. De gevolgen van een CVA zijn voor iedereen erg verschillend. Zo kan een CVA het lichaam gedeeltelijk verlammen. Het kan verwardheid geven. In de eerste weken kunnen veel mensen niet praten (afasie). Een CVA kan onzichtbare gevolgen hebben, gevolgen die aan de buitenkant niet te zien zijn. Iemand kan bijvoorbeeld veranderen van karakter. Of oververmoeid raken en problemen hebben met concentratie en communicatie. Daarnaast kunnen veranderingen in gevoelens en emoties optreden. Depressiviteit komt ook vaak voor.

Wat houdt ons CVA nazorgtraject in?

Heeft u een CVA gehad? Uw neuroloog, huisarts of CVA verpleegkundige kan u dan verwijzen naar ons CVA nazorgprogramma. Wij hebben een gespecialiseerde casemanager NAH (Niet aangeboren hersenletsel) die uw nazorgtraject op maat coördineert. Tijdens het intakegesprek brengen wij uw specifieke situatie in kaart. Afhankelijk van uw klachten bepaalt de casemanager samen met u wat de best passende zorg is voor u, bijvoorbeeld: 

1. Geen verdere inzet van behandelaren, uitsluitend een vinger aan de pols door middel van (online) monitoring. 
2. Behandeling in de eerstelijn van één of meerdere behandelaars in verband met lichamelijke klachten, emotionele problemen of financiële zorgen. 
3. Interdisciplinaire screening waarbij verschillende behandelaren om te bepalen wat de beste passende behandeling is in verband met meerdere verschillende klachten.
4. Poliklinische revalidatiegeneeskunde onder leiding van een revalidatiearts.  

Wij werken nauw samen met andere zorgverleners bijvoorbeeld met partner TopzorgGroep in de eerstelijn zodat u altijd passende zorg krijgt. 

Na 12 of 24 maanden stopt het nazorgtraject en komt u wanneer nodig weer onder de begeleiding van uw huisarts te vallen. 

Vergoeding

De afspraken met de revalidatiearts en casemanager wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Voor vergoeding van een enkelvoudige behandeling van een fysiotherapeut heeft u een aanvullende zorgverzekering nodig. De basisverzekering vergoedt maximaal tien uur ergotherapie per jaar. U hoeft alleen rekening te houden met uw wettelijk verplichte eigen risico. 

Wil u een afspraak maken? Neem dan contact met ons op. 

Een hersenschudding ten gevolge van bijvoorbeeld een ongeval kan grote invloed hebben op uw dagelijks leven. Veelgenoemde klachten zijn hoofd- en nekpijn, moeite met het verwerken van prikkels, problemen met aandacht en geheugen, balansproblemen en duizeligheid. Vaak worden er echter geen afwijkingen gevonden in het ziekenhuis op een MRI-scan. Toch is het erg belangrijk dat u goed wordt begeleid om te voorkomen dat uw klachten langdurig aanhouden. 

In een artikel in Medisch Contact genaamd Gedoseerde activatie na licht hoofdtrauma voorkomt veel ellende wordt er meer verteld over de achtergrond van deze klachten en wat de beste behandeling is van deze klachten. 

Behandeling

In eerste instantie vindt behandeling plaats via uw huisarts en waar nodig een manueel fysiotherapeut, (psychosomatisch) fysiotherapeut en/of een ergotherapeut. Als er sprake is van aanhoudende klachten waarbij de behandelaren in de eerstelijn u niet voldoende in hebben kunnen ondersteunen, dan kunt u met een verwijzing van uw huisarts terecht bij SRN Revalidatie. Tijdens een uitgebreide intake worden uw klachten in kaart gebracht. We bieden we u altijd een passend behandeladvies in uw regio op basis van uw specifieke klachten. Indien nodig kunt u op onze locaties ook terecht bij de eerstelijns fysiotherapeuten en ergotherapeuten van de TopzorgGroep. 

Vergoeding

Voor vergoeding van een enkelvoudige behandeling van een fysiotherapeut heeft u een aanvullende zorgverzekering nodig. De basisverzekering vergoedt maximaal tien uur ergotherapie per jaar. Via een aanvullende verzekering kunnen extra uren worden vergoed. Ook medisch specialistische revalidatie, waaronder een intake, wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U hoeft alleen rekening te houden met uw wettelijk verplichte eigen risico. 

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken? Neem dan contact met ons op.  

Revalidatie na Corona

SRN Revalidatie heeft samen met de TopzorgGroep een zorgpad geschreven voor de revalidatie na het coronavirus. Onze deskundigen in longrevalidatie hebben hiervoor een triagemodel ontwikkeld met een bijpassend revalidatieprogramma. 

Download zorgpad

In samenwerking met Van der Valk Vitaal hebben we een aantal video's opgenomen voor de verschillende fasen van herstel na het coronavirus. Voor de eerste fase van het hebben we een aantal oefeningen opgenomen die patiënten thuis kunnen uitvoeren. In de eerste video vertelt longarts dokter Bernard Hol over de revalidatie na het coronavirus. Vervolgens behandelt de fysiotherapeut de oefeningen die een patiënt vanuit bed kan doen. 

Voor patiënten die inmiddels al wat verder in het herstel zijn, hebben we in de volgende video specifieke oefeningen voor bijvoorbeeld het vergroten van de spierkracht in de bovenbenen. 

De psychosomatisch oefentherapeut legt in de volgende video uit wat het coronavirus voor gevolgen kan hebben voor de balans in lichaam en geest. Ook geeft zij een aantal ontspanningsoefeningen en tips. 

Om het herstel na Corona te bevorderen geven de ergotherapeut en diëtist praktische informatie over een juiste verdeling van de energie en over een ondersteunend voedingspatroon. 

Onze fysiotherapeuten hebben een film gemaakt voor patiënten om de fitheid nog verder te bevorderen. Doe vooral mee!

Om de conditie zelf verder op te bouwen, geven de fysiotherapeuten in onderstaande video nog een aantal belangrijke richtlijnen. Daarnaast vertelt revalidatiearts Marinca de Beer over het belang van ons triagemodel voor zorgverleners om klachten van patiënten met het coronavirus in kaart te brengen.

 

Gevolgen van een opname op de Intensive Care (IC)

Sommige patiënten zijn na de besmetting met het coronavirus opgenomen geweest op de IC. Deze opname kan leiden tot allerlei langdurige klachten passend bij het Post IC syndroom (PICS). Recent heeft Prof. Dr. H.J. Stam, revalidatiearts en President van de European Academy of Rehabilitation Medicine, een onafhankelijke organisatie met ervaren specialisten in de revalidatiegeneeskunde, een artikel gepubliceerd in de Journal of Rehabilitation Medicine (JRM). Dit artikel gaat over de gevolgen van een opname op de IC gerelateerd aan COVID-19. Prof. Dr. H.J. Stam vertelt in de video meer over dit artikel. 

Lees hier het artikel

 

Vestigingen