Wat is een CVA?

CVA is de afkorting voor Cerebro Vasculair Accident. Een CVA kan een herseninfarct of hersenbloeding zijn en wordt ook wel een beroerte genoemd. Bij 85% van mensen met een CVA gaat het om een herseninfarct. Bij een herseninfarct wordt een bloedvat afgesloten door een bloedpropje. Hierdoor krijgt een deel van de hersenen te weinig of geen zuurstof. Er kan ook sprake zijn van een licht, kortdurend herseninfarct, dit noemen we een TIA. Een TIA kan een voorbode zijn voor een CVA. Bij een hersenbloeding scheurt of knapt een bloedvat in de hersenen. Bloed hoopt zich op in de hersenen. Hierdoor ontstaat te veel druk op het hersenweefsel, waardoor een deel van de hersenen te weinig of geen zuurstof krijgt.

Bij een CVA wordt de stroom van het bloed naar een deel van de hersenen verstoord. Hierdoor krijgt het hersenweefsel te weinig zuurstof en raakt het beschadigd. Dat deel kan niet meer functioneren. Dit verlies kan tijdelijk of blijvend zijn. Direct na een CVA is het moeilijk in te schatten welke gevolgen blijvend zullen zijn. De eerste weken na een CVA wordt dit steeds duidelijker. Welke gevolgen een CVA heeft, is afhankelijk van de plek waar het CVA plaatsvindt. Hoe groter het beschadigde gebied in de hersenen is, hoe groter de gevolgen zijn. Sommige mensen merken bijna niets van de gevolgen. Anderen houden er meer aan over. Sommige gevolgen merkt iemand pas later.

Het meeste herstel vindt plaats in de eerste drie maanden. Later kan nog verder herstel optreden. De gevolgen van een CVA zijn voor iedereen erg verschillend. Zo kan een CVA het lichaam gedeeltelijk verlammen. Het kan verwardheid geven. In de eerste weken kunnen veel mensen niet praten (afasie). Een CVA kan onzichtbare gevolgen hebben, gevolgen die aan de buitenkant niet te zien zijn. Iemand kan bijvoorbeeld veranderen van karakter. Of oververmoeid raken en problemen hebben met concentratie en communicatie. Daarnaast kunnen veranderingen in gevoelens en emoties optreden. Depressiviteit komt ook vaak voor.

Wat houdt ons CVA nazorgtraject in?

Heeft u een CVA gehad? Uw neuroloog, huisarts of CVA verpleegkundige kan u dan verwijzen naar ons CVA nazorgprogramma. Wij hebben een gespecialiseerde casemanager NAH (Niet aangeboren hersenletsel) die uw nazorgtraject op maat coördineert. Tijdens het intakegesprek brengen wij uw specifieke situatie in kaart. Afhankelijk van uw klachten bepaalt de casemanager samen met u wat de best passende zorg is voor u, bijvoorbeeld: 

1. Geen verdere inzet van behandelaren, uitsluitend een vinger aan de pols door middel van (online) monitoring. 
2. Behandeling in de eerstelijn van één of meerdere behandelaars in verband met lichamelijke klachten, emotionele problemen of financiële zorgen. 
3. Interdisciplinaire screening waarbij verschillende behandelaren om te bepalen wat de beste passende behandeling is in verband met meerdere verschillende klachten.
4. Poliklinische revalidatiegeneeskunde onder leiding van een revalidatiearts.  

Wij werken nauw samen met andere zorgverleners bijvoorbeeld met partner TopzorgGroep in de eerstelijn zodat u altijd passende zorg krijgt. 

Na 12 of 24 maanden stopt het nazorgtraject en komt u wanneer nodig weer onder de begeleiding van uw huisarts te vallen. 

Vergoeding

De afspraken met de revalidatiearts en casemanager wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Voor vergoeding van een enkelvoudige behandeling van een fysiotherapeut heeft u een aanvullende zorgverzekering nodig. De basisverzekering vergoedt maximaal tien uur ergotherapie per jaar. U hoeft alleen rekening te houden met uw wettelijk verplichte eigen risico. 

Wil u een afspraak maken? Neem dan contact met ons op.