Het kabinet heeft in overleg met het RIVM besloten dat alle fysieke behandelingen in de revalidatie per direct gestopt moeten worden. Dit betekent concreet dat wij, tot nader order, maar op z’n minst tot 6 april, niet meer fysiek kunnen behandelen in onze praktijken.

Wij stoppen niet met behandelen, maar zullen u online of telefonisch de zorg op afstand bieden die u nodig heeft! Alle revalidatie patiënten die afspraken gepland hebben staan, worden persoonlijk gebeld om een passend alternatief te bespreken.

Heeft u een verwijzing voor Medisch Specialistische Revalidatie? Heeft u vragen of wilt u advies over de behandeltrajecten die wij bieden als SRN?
Wij zijn telefonisch bereikbaar en kunnen samen met u kijken naar de meest ideale wijze op dit moment om u te ondersteunen bij uw klachten.

 

Werkwijze

Om in aanmerking te komen voor poliklinische revalidatiegeneeskunde is een verwijzing nodig van de huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts. Verwijzen kan via ZorgDomein of via ons verwijsformulier.

Het traject start met een uitgebreide pre-intake bij de casemanager om de klachten in kaart te brengen en het gesprek met de revalidatiearts voor te bereiden. Als de revalidatiearts vaststelt dat er een indicatie is voor een revalidatietraject, wordt in overleg met de cliënt een behandelplan opgesteld.

Tijdens het revalidatietraject werken alle zorgverleners samen met de cliënt om iemand weer zo optimaal mogelijk te laten functioneren in het dagelijks leven. Afhankelijk van de klachten kan het revalidatieprogramma bestaan uit gespecialiseerde fysiotherapie, ergotherapie, psychologie, EMDR-therapie, orthopedagogiek, maatschappelijk werk, diëtetiek, podologie, ademhalings- en ontspanningstherapie, psychomotore en/of Cesartherapie, cognitieve herstructurering en orthopedische schoenaanpassingen c.q. hulpmiddelen.

Een revalidatiebehandeling duurt gemiddeld drie tot zes maanden. Afhankelijk van de ernst van de klachten kan dit langer zijn. Gedurende het traject koppelen we de voortgang op vaste momenten terug naar de verwijzer.

Wachttijd

U kunt hieronder onze wachttijd downloaden. De wachttijd wordt maandelijks geactualiseerd. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Download wachttijd

Tarieven en vergoeding

Medisch specialistische revalidatiezorg valt onder de basisverzekering en wordt door alle zorgverzekeraars vergoed. Patiënten hebben geen aanvullende verzekering nodig. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de vergoeding van revalidatiegeneeskunde geregeld met DBC’s (DiagnoseBehandelingCombinaties). Het tarief wordt bepaald aan de hand van de diagnose die is vastgesteld door de revalidatiearts. De hoogte van het bedrag van de DBC is landelijk vastgesteld. 

Tarievenlijst

Een revalidatiebehandeling valt onder het wettelijk verplichte eigen risico. Het kan zijn dat een cliënt eigen risico moet betalen. Heeft u vragen over de vergoeding? Dan kun u altijd contact met ons opnemen.

Tip, klacht of vraag

SRN is altijd op zoek naar het verbeteren van onze organisatie en de revalidatiebehandeling. Wij vinden het daarom belangrijk om te weten hoe onze zorgverlening wordt ervaren. Allereerst is er de mogelijkheid om SRN via Zorgkaart Nederland te waarderen. Daarnaast worden cliënten gevraagd om aan het einde van de revalidatiebehandeling een tevredenheidsenquête in te vullen. Verder kunt u hier een klachtenformulier downloaden die u kunt inleveren bij één van onze behandelaars.

Uiteraard is het altijd mogelijk dat een cliënt niet geheel tevreden is. SRN heeft een klachtenprocedure waarin beschreven wordt welke stappen SRN doorloopt wanneer een cliënt een klacht heeft.