Bestuurder SRN Revalidatie legt de grote voordelen van PGO’s uit

In een recentelijk interview met het officiële zorginnovatie kennisplatform ICT&health legt Jessica Varkevisser, de bestuurder van SRN Revalidatie, alles uit over de persoonlijke gezondheidsomgeving.

Varkevisser vertelt in het interview dat ze vooral de voordelen ziet: “PGO’s geven de patiënt echt de regie over hun eigen zorg, omdat in principe alle informatie van alle betrokken zorgverleners erin is verzameld. In die zin voegt een PGO in hoge mate waarde toe.”

Wat is een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)?

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een app of website waarin u medische gegevens eenvoudig kan verzamelen, beheren en delen. Zo kunt u bijvoorbeeld uw medicijngebruik en behandelingen bijhouden of de uitslagen van uw medische onderzoeken beheren. De gegevens van een PGO kunnen afkomstig zijn van verschillende zorgverleners, zoals de huisarts of uw fysiotherapeut. Kortom, met een PGO heeft u gemakkelijk en op één plek inzicht in al uw gezondheidsgegevens.

Lastig en belangrijk tegelijk

Varkevisser legt in het interview uit dat de digitale uitwisseling van zorginformatie zoals via een PGO lastig en belangrijk tegelijk is voor SRN Revalidatie. “We willen uiteraard graag dat patiënten goed geïnformeerd zijn, voor henzelf maar ook voor ons als zorginstelling. Tegelijkertijd blijkt dat lang niet iedereen even digitaal vaardig is.” De kloof in digitale vaardigheden levert onvermijdelijk extra werk op voor zorgverleners, omdat hun patiënten ook op dit vlak mee willen en moeten werken.

De voordelen 

Ondanks de digitale kloof ziet Varkevisser vooral de voordelen van een PGO: “PGO’s geven de patiënt echt de regie over hun eigen zorg, omdat in principe alle informatie van alle betrokken zorgverleners is verzameld. In die zin voegt een PGO in hoge mate waarde toe.” Ook zorginstellingen hebben daar veel aan. Zo legt Varkevisser uit dat de revalidatieartsen van SRN bepalen wat de meest passende zorg is op basis van de beschikbare informatie, rekening houdend met de principes van de juiste zorg op de juiste plek. “Met de ondersteuning van een PGO kunnen we samen met de huisarts of medisch specialist dat proces mogelijk nog gerichter vormgeven.”

Meer informatie over PGO’s en wat onze bestuurder daarvan vindt?

Voor meer informatie over PGO’s en het interview met de bestuurder van SRN Revalidatie, Jessica Varkevisser, ga je naar het blog artikel van ICT&health.