Wachttijden

Hier vindt u de gemiddelde wachttijd van onze revalidatie trajecten. Deze wachttijd wordt in elke eerste week van de maand geactualiseerd.

In de bijlage ziet u de driemaandelijks gemiddelde wachttijd van onze revalidatie trajecten. Deze wachttijd wordt in elke eerste week van de maand geactualiseerd. In de bijlage zie je actualiteitsdatum en de wachttijd in dagen. De door de overheid vastgestelde maximaal aanvaardbare wachttijd bedraagt 4 weken. Wij hanteren een maximale wachttijd van 14 dagen. Langer wachten kan altijd op eigen verzoek. Wij nemen binnen 48 uur nadat wij uw verwijzing hebben ontvangen contact met u op om de eerste afspraak z.s.m. (uiterlijk binnen 14 dagen wat ons betreft) in te plannen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek vier weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd zeven weken.
Indien uw wachttijd de Treeknorm overschrijdt, zullen we u persoonlijk informeren.